Vücut kitle indeksi nedir 1
20
Oca

Vücut kitle indeksi nedir

Vücut kitle indeksi boy uzunluğu ve vücut ağırlığına göre hesaplanan, toplum düzeyinde şişmanlığı ve şişmanlık riskini tanımlamaktadır. Şişmanlık vücutta aşırı yağ depolanmasından dolayı fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olan kilo problemidir.

Vücut kitle indeksi hesaplama

Kilogram cinsinde vücut ağırlığınızın metre cinsiden boy uzunluğunuzun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin 160 cm boyunda 55 kg olan bir kişinin vücut kitle indeksi;

55/ 1,6×1,6  şeklinde hesaplanır.

Bu kişinin vücut kitle indeksi 21,48 ‘tir .

Vücut kitle indeksi sınıfları

 

SINIFLANDIRMA VKİ
ZAYIF <18.50
  • Ağır
<16.00
  • Orta
16.00-16.99
  • Hafif
17.00-18.49
NORMAL 18.50-24.99
HAFİF ŞİŞMAN ≥25.00
OBEZ ≥30.00
  • I. Derece
30.00-34.99
  • II. Derece
35.00-39.99
  • III.Derece
≥40.00

 

Tabloda da görüldüğü üzere vücut kitle indeksi  25’in altında olmalıdır. İndeksi 18.50’nin altında olan bireyler zayıf sınıfına girmektedir. Vücut kitle indeksi 18.50-24.99 arasında olan bireyler normal, 25’in üstündekiler hafif şişman olarak kabul edilmektedir. Hesaplanan değer 30 ve üzeri ise kişi obez sınıfındadır.

 

Bel çevresi hesaplama

Ölçümü ayakta iken yapınız. Sağ tarafınızdan en kaburga kemiğinizi bulun ve burayı işaretleyin. Kalçanızda kalça kemiğinizin çıkıntısını bulun ve işaretleyin. Sonrasında bu iki işaretin orta noktasını bulun ve bulduğunuz noktadan geçen bel çevresi ölçümünüzü yapın. Bu ölçümden elde ettiğiniz değer sağlığınızla ilgili birtakım bilgileri yansıtmaktadır.

Hesapladığınız bel çevresi değerinize göre hastalık riskinizi aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

BEL ÇEVRESİ (cm) VÜCUT AĞIRLIĞI İLE SAĞLIK RİSKİ İLİŞKİSİ
Erkek: <94 Vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riski düşüktür.
Kadın: <80
Erkek: >94-102 Vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riski yüksektir.
Kadın: >80-88
Erkek: >102 Vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riski çok yüksektir.
Kadın: >88

Vücut tipi nedir

Vücutta yağlanması vücudun üst kısmında olan bireylere android yani elma tip şişman olarak belirtilir. Vücut yağı vücudun alt kısımında olan bireylere ise jinoid yani armut tip birey denir. Vücut tipiniz sağlığınızla ilgili birtakım bilgileri yansıtmaktadır. Vücutta yağın üst kısımda toplanması hastalık riskini arttırmaktadır.  Armut tip şişmanlık elma tip şişmanlıktan daha düşük hastalık riski taşımaktadır. Elma tip şişmanlık kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türleri için riski arttırmaktadır.