• Telefon: 0284 235 50 40
  • WhatsApp: 0552 284 50 40
  • Çalışma Saatlerimiz: 09:00-19:00 (Pazar Kapalıyız)

Menü Planlama Mutfak Danışmanlığı

Beslenmenin amacı, bireylerin enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamaktır. Bu yüzden yiyeceklerin besin değerlerini kaybetmeden, sağlık bozucu duruma gelmeden ve bireylerin lezzet anlayışına uyacak şekilde hazırlanarak servis edilmesi önemlidir. Menüler, belirli mevsimler ve aylar için sekiz, on iki veya on beş günlük olmak üzere, satın alınan veya alınacak olan besinlerin tür ve miktarları göz önünde bulundurularak hazırlanır.

İnsan yaşamında çok etkin olan ve geniş harcamalar gerektiren beslenme servisinin uygun şekilde yapılmaması gereksiz harcamalar nedeniyle kuruma zarar verir. Bir yemek nitelik ve nicelik bakımından doyurucu olmalı ve iyi servis edilirse bireylerin yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamalıdır. Böylece bireyin sağlığının korunması ve üretimde yüksek verime ulaşmaları gerçekleşebilir.

Yemek servisinin başarısı veya başarısızlığı, planlanan yemek listesi ile bağlantılıdır. Yemek planlayan kişi, yeterli ve dengeli beslenme kuralları ile toplu beslenme yapılan kurumlarda beslenme servisinin yönetim ve işleyişini bilmek zorundadır.

Toplu beslenme yapılan yerlerden en önemli noktalardan biri sağlık ve temizlik kurallarıdır. Bu kurallar bireyin ve toplumun sağlığına zararlı olabilecek bütün etkenlerin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Besin ve içeceklerin sağlığa zararlı duruma gelmesi birçok nedenden dolayı olabilir. Bu nedenlerin tespit edilip düzeltilmesi çok önemlidir.

Ayrıca yemek servisinin uygun biçimde yönetimi ve örgütlenmesi için serviste birbirini izleyen adımların ve her adım için gerekli araç-gereç ve personelin ayrıntıları ile bilinmesi gereklidir. Bu adımlar özetle; yiyeceğin satın alınması, satın alınan yiyeceğin depolanması, yiyeceğin yemek için hazırlanışı, pişirilmesi, servis ve artıkların kaldırılmasıdır.