• Telefon: 0284 235 50 40
  • WhatsApp: 0552 284 50 40
  • Çalışma Saatlerimiz: 09:00-19:00 (Pazar Kapalıyız)

Kilo Yönetimi için Beslenme Danışmanlığı

Enerji dengesi, tüketilen besinler ve normal vücut fonksiyonları ile fiziksel aktivitelerle harcanan enerji arasındaki ilişkiyi ifade eder. Tüketilen besinlerden alınan enerji ve fiziksel aktiviteyle harcanan enerji kontrol altın alınabilir ve vücut ağırlığı yönetilebilir.

Beden kütle indeksi (BKİ) ile toplum düzeyinde şişmanlığı ve şişmanlık riskini tanımlamaktadır. BKİ vücut ağırlığının (kg cinsinden) boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan sonucun 18.5 altında olması zayıflığı, 25-29.9 arası olması hafif şişmanlığı, 30’u aşması ciddi şişmanlığı gösterir.

Şişmanlık ve Obezite

Şişmanlık vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen enerji metabolizması bozukluğu olup sedanter yaşam, fiziksel aktivite yetersizliği ve sağlıksız beslenme gibi modern yaşamın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Davranışsal, çevresel ve genetik etmenler gibi birçok etmen bireyin vücut ağırlığını etkilemektedir. Yaşla birlikte bazal metabolizma yavaşlar ve enerji harcaması azalır. Eğer enerji alımı dengelenmezse yaş arttıkça vücut ağırlığı da artar.

Şişmanlığın bir nedeni de sık aralıklarla düşük enerjili diyet uygulamaktır. Hızlı yitirilen ağırlık, dinlenme metabolik hızda düşmeye neden olur ve normal diyete geçilince yitirilen ağırlık hızla geri kazanılır. Ayrıca tekrar diyete başlandığında zayıflama hızı da daha yavaş olur. Enerjisi çok sınırlanmış diyetlerde, protein, vitamin ve mineral gereksinimlerini doğal besinlerden karşılamak güçtür.

Bedendeki toplam yağ kadar, yağın dağılımı da önemlidir. Yağın, bedenin alt bölümlerinde toplanması jinoid, üst bölümlerinde toplanması android şişmanlık olarak belirlenir. Android tip şişmanlık kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerinini oluşma riskini arttırmaktadır. Erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm üzeri bel çevrelerinin sağlık problemleri riskinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

Şişmanlık, insülin direnci ve bununla ilintili tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kan lipit profilinde bozulmaya belirlenen metabolik sendrom için başta gelen risk faktörüdür.

Zayıflık

Uzun süren enerji dengesizliği sonucu vücut ağırlığının boy uzunluğuna oranla az olması olarak tanımlanabilir. Zayıflığın en büyük nedeni vücudun harcadığı kadar enerjiyi alamamasından dolayı açığını kendi yağ deposundan kullanarak kapatmasıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki zayıflık, büyümeyi etkiler. Yağ dokusunun diğer diğer dokulara oranı azdır ve vücut dokuları enerji yetersizliği ile normal düzeyde büyüyemez.

Aşırı zayıflık çalışma verimini düşürür. Özellikle, ağır işte çalışanlar ve spor yapanlara yeteri kadar enerji sağlanmazsa, hareket yetenekleri sınırlanır. Çok doğum yapan ve süt veren kadınlar da harcadıkları kadar enerji alamadıklarında zayıflarlar. Emzikli kadınlarda süt verimi azalır. Aşırı zayıflığın, aşırı şişmanlık kadar yaşam süresini kısalttığını da bildiren kaynaklar mevcuttur.