• Telefon: 0284 235 50 40
  • WhatsApp: 0552 284 50 40
  • Çalışma Saatlerimiz: 09:00-19:00 (Pazar Kapalıyız)

Kalp ve Damar Hastalıklarında Beslenme Danışmanlığı

Kalp ve damar hastalıkları; koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, periferik arter hastalığı, romatizmal kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopatileri kapsar. Kalp ve damar hastalıklarına tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, obeziteye yol açabilen sağlıksız beslenme gibi olumsuz davranış tarzlarının yanı sıra diyabet, hipertansiyon, dislipidemi gibi hastalıklar da neden olabilir.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde, kalp ve damar hastalıkları tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almakta olduğu, özellikle iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar ilk iki ölüm nedenini oluşturduğu belirtilmektedir

Kalp ve damar hastalıkları büyük ölçüde önlenebilir sağlık problemleridir. Tütün kullanımı, sağlıksız diyet, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı gibi davranışsal risk faktörlerinin azaltılmasıyla bu hastalıklar engellenebilir.  Sağlıksız alışkanlıklar; yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo veya obezite, yüksek kan şekeri (diyabet) ve kan lipidlerinde yükselme (dislipidemi) gibi metabolik ve fizyolojik değişikliklere yol açabilir. Bu risk faktörleri neden oldukları ateroskleroz ile koroner ve serebral damarlarda hasara yol açabilirler. Bu süreç uzun yıllar içinde gelişir ve çocukluk çağında başlayıp orta yaşta kalp krizi veya inme ile ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü; kan basıncı, obezite, kolesterol ve sigara içiminin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceğini bildirmektedir.

Doymuş yağ, trans yağ, kolesterol ve tuzun diyetle fazla alımı ve sebze, meyve, balığın diyetle az tüketimi kalp ve damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Trans yağların kullanılmasının ortadan kaldırılması ve doymuş yağ yerine çoklu doymamış bitkisel yağların kullanımı koroner kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca yeterli sebze ve meyve tüketimi riskin azalmasında önemli etkendir.

Diyetle alınan tuz miktarı kan basıncı seviyesinin ve tüm kalp ve damar hastalıkları riskinin önemli bir belirleyicilerinden biridir. Tuz alımındaki orta dereceli bir azalma kan basıncı üzerinde önemli bir etki yaptığı belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine destek için günlük tuz alımının kişi başına 5 gramdan az olmasını önermektedir.

Yüksek enerjili yiyeceklerin, yağ ve şekerden zengin hazır gıdaların sık tüketimi şimanlık veya obeziteye yol açar. Obezitenin yüksek kan basıncı, glukoz intoleransı, tip 2 diyabet ve dislipidemi gibi kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri ile kuvvetli ilişkisi olduğu bilinmektedir. Koroner kalp hastalığı, iskemik inme ve tip 2 diyabet riski artan beden kütle indeksi ile artmaktadır.

Son olarak yüksek kan kolesterolü kalp krizi ve inme riskini artırmaktadır. Genel olarak iskemik kalp hastalıklarının 1/3’ü yüksek kolesterolle ilişkili olduğu belirtilmektedir. Yüksek serum kolesterolünü düşürmek kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. 40 yaşındaki bir erkekte kan kolesterolündeki yüzde 10’luk azalmanın 5 yıl içinde kalp hastalığı riskini yüzde 50 azalttığı tespit edilmiştir.